Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις εξελίξεις στην Τηλεθέρμανση
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
2. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 267 και συγκεκριμένα στο οικόπεδο εντός του οποίου υπάρχει το ιστορικό μνημείο του Επισκοπείου / Μητροπολιτικού Μεγάρου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Αμανατίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3. Ανάκληση της αριθμ. 492/2016 Α.Δ.Σ. για άδεια εισόδου οχημάτων στην οδό Δημογεροντίας (πεζόδρομος) στην Κοζάνη επειδή εξέλειπαν οι λόγοι.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4. Έγκριση παραχώρησης έξι (6) minibus ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης στην ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. για τη λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5. Έγκριση της αριθμ. 11/2020 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) που αφορά «Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2020»
Εισηγητής: Βασίλειος Παπαποστόλου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΒΚ.
6. Αντικατάσταση Προέδρου Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
7. Η Μετάβαση στη μετά το λιγνίτη εποχή. Η Γνώμη της Κοινωνίας.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων βαρόμετρου 1ου και 2ου Κύκλου.
Εισηγητής: κ. Χαρίσιος Κουζιάκης, δημοτικός σύμβουλος
8. Έγκριση της αριθμ. 53/2021 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έτους 2021 (Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2021
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
10. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.