Τα λόγια περισσεύουν όταν οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μερικές όμως επισημάνσεις – παρατηρήσεις είναι αναγκαίες. Οι εικόνες που βλέπετε είναι μία διαχρονικές όπως διαχρονικές είναι και οι παθογένειες που τις δημιούργησαν, γέννησαν…

Αλήθεια για εδώ δεν υφίστανται τα περίφημα πρωτόκολλα υγείας. Εννοείται διαχρονικά και αυτά!!!

Καλούς ελαιοχρωματισμούς… να έχετε…

Δρέπανο, Απρίλιος 21

Θεόφιλος Παπαδόπουλος

Πολίτης