Μια ακόμη προχειρότητα, με “υπογραφή” του Δημάρχου Κοζάνης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ακύρωσε  δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης που σχετίζονται με την έγκριση παραχώρησης κι αποκατάστασης των ανενεργών λατομείων Δήμου Κοζάνης στην εταιρεία Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.. Να θυμίσουμε πως ο Δήμαρχος Κοζάνης επέμενε, όπως και στην περίπτωση Δερμιτζάκη, ότι απόφαση/εις του δημοτικού συμβουλίου είναι νόμιμη/ες κι η παραχώρηση έγινε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο η “Αποκεντρωμένη” είχε άλλη άποψη καθώς όπως σημειώνει στην απόφασή της, μετά από προσφυγή άλλης εταιρείας: “Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης όφειλε για τη νομιμότητα των ανωτέρω αποφάσεων να κάνει μερικώς δεκτή την αίτηση της ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. και δη μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων του Δήμου”.

Να θυμίσουμε ότι το αίτημα της εταιρείας προς το Δήμο Κοζάνης ήταν:  “Aιτούμαστε την παραχώρηση δύο (2) ανενεργών λατομείων στα όρια του Δήμου Κοζάνης προς αποκατάσταση και παράλληλη λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης οι χώροι θα αποδοθούν στο Δήμο Κοζάνης, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.Τα αιτούμενα ανενεργά λατομεία είναι:1.Ανενεργό λατομείο στη θέση ΚΟΙΝΑΡΙΚΑ ( στην Ανατολική είσοδο/έξοδο της πόλης Κοζάνης) πρώην «Παγούνη»2.Ανενεργό λατομείο στη Τ.Κ. Κοίλων ( στη ΒόρειοΔυτική είσοδο/έξοδο της πόλης της Κοζάνης), τμήμα του αρ. 366 χέρσου αγροτεμαχίου”.

Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοικησης Ηπείρου Δ. Μακεδονίας

Επίσης διαβάστε εδώ κι εδώ τις δύο αποφάσεις (η δεύτερη είναι επαναδιατύπωση της πρώτης) του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης κατά των οποίων προσέφυγε άλλη εταιρεία.