Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κοζάνης ανακοινώνεται ότι : Το Σάββατο 10-04-2021 θα γίνουν 2 διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα 08:15 έως 08:45 και από ώρα 14:30 έως 15:00  στις εξής περιοχές και οικισμούς: Ποντοκώμη.

Επίσης, το Σάββατο 10-04-2021 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα 08:15 έως 15:00 στις εξής περιοχές και οικισμούς: Λατομεία Βούρκα, Μαυροπηγή, τμήμα Ποντοκώμης (περιοχή λαϊκής αγοράς).

 

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα.

Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Δημήτριος ΛΙΑΝΑΣ

Δ/ντής Περιοχής Κοζάνης