• Στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/05/2016 και το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
  • Στις 26 Απριλίου 2021, ημέρα ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/05/2016 και το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
  • Στις 28 Απριλίου 2021, ημέρα  ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Νόμο Κατρούγκαλου δηλ. πριν τις 13/05/2016.

Οι επικουρικές συντάξεις όλων των συνταξιούχων της Δ.Ε.Η. θα καταβληθούν στις 28 Απριλίου 2021, ημέρα ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ .

Άλλες πληροφορίες για τους Νέους Συνταξιούχους :

  1. Οι Κύριες συντάξεις βρίσκονται στις συντάξεις του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021.
  2. Στις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ εξετάζονται οι συντάξεις με ημερομηνία αποχώρησης ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 .
  3. Στην απονομή ΕΦΑΠΑΞ εξετάζονται οι συντάξεις με ημερομηνία αποχώρησης ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ