ΑΙΤΗΣΗ

Του Ν.Π.ΙΔ.Δ. με την επωνυμία Αγροτικός Συνεταιρισμός Κρόκου Κοζάνης που εδρεύει στον Κρόκο Κοζάνης, και εκπροσωπείται νόμιμα,

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης πληροφορηθήκαμε ότι στην κτηματική περιοχή Κρόκου και Πετρανών αναζητούνται από επενδυτές αγροτεμάχια για την κατασκευή ΑΕΠ και συγκεκριμένα εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου μεγάλης έκτασης.

Αναγνωρίζουμε ότι το ζήτημα είναι ιδιοκτησιακό αφού οι επενδυτές απευθύνονται απευθείας στους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων αυτών πλην όμως δεν μπορούμε να σιωπήσουμε ως Ν.Π.ΙΔ.Δ. που ασχολείται αποκλειστικά με τη γεωργία και τον πρωτογενή τομέα.

Θεωρούμε χρέος μας και συνάμα δικαίωμά μας να εκφράσουμε την αντίδραση μας στην κατασκευή του έργου αυτού, διότι στους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων που ζητούνται δεν έχουν διευκρινιστεί τόσο οι λεπτομέρειες όσο και οι συνέπειες της εγκατάστασης του έργου αυτού.

Σαν Αγροτικός Συνεταιρισμός οφείλουμε να τονίσουμε τη μείωση καλλιεργήσιμης και παραγωγικής έκτασης στην περιοχή μας. Επιπλέον δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με σαφήνεια τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η εγκατάσταση του έργου στις περιμετρικά καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως και σεβόμαστε απόλυτα την οικονομική ανάγκη των ιδιοκτητών που προτίθενται να παραχωρήσουν με συμβολαιογραφικά έγγραφα τις ιδιοκτησίες τους πλην όμως δεν έχουν διευκρινιστεί σε αυτούς (τους οποίους καλούμαστε να προστατέψουμε) οι όροι και οι συνέπειες τους.

Η κατασκευή τέτοιου έργου σε γόνιμες καλλιεργούμενες εκτάσεις θίγει τα αγροτικά συμφέροντα και σε καμία περίπτωση δεν ενεργεί προς τα συμφέροντα των ιδιοκτητών. Δεν πρόκειται για τόνωση της τοπικής οικονομίας τουναντίον θίγει τα συμφέροντά τους αφού τόσο άμεσα όσο και μελλοντικά με τη δέσμευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων θα καθίσταται απαγορευτική η παραγωγική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα. .

Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στον κλάδο της ενέργειας Α.Π.Ε. δύναται να λάβει χώρα σε δημόσιες και δημοτικές άγονες εκτάσεις με υψηλότερη παραγωγικότητα για αυτούς , λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους.

Η εμμονή των επενδυτών να εγκαταστήσουν το έργο τους σε γόνιμες περιοχές του πρωτογενή τομέα είναι αδικαιολόγητη και προκαλεί μόνον υποψίες για εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και όχι για τόνωση της τοπικής οικονομίας αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες θα επέλθουν.

Καθίσταται αναγκαίο να χωροθετηθούν οι επενδύσεις αυτές σε δημόσιες και δημοτικές άγονες εκτάσεις, προς όφελος όλων

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε να εισαχθεί το αίτημα μας ως θέμα ημερήσιας διάταξης στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης και να κληθούμε εγγράφως να καταθέσουμε τις απόψεις μας επί του ζητήματος .

Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΥ

Όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΙΣΙΟ