Άνοιξε ο δρόμος για τις εντάξεις των έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερβίων.

Συγκεκριμένα η ένταξη των Πράξεων: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Σερβίων» και «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των έργων ενεργειακής αναβάθμισης που αφορούν στον Δήμο Σερβίων.

Στα έργα «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων» συνολικού κόστους 854.753,51 € και «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Σερβίων» συνολικού κόστους 166.500,00 € πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις που αφορούν στην εξωτερική θερμομόνωση κελύφους, στην αποξήλωση και τοποθέτηση νέων ενεργειακών κουφωμάτων, στην τοποθέτηση θερμομόνωσης, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, αλλά και στην εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

Με την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων του Δήμου μας στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων, η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και η πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.