Ο Χρήστος Κουτσαρδάκης πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. μιλά στο kozan.gr για τα έργα ΑΠΕ και την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή.

1.ΕΡΩΤΗΣΗ: Eίστε μια μεγάλη εταιρεία της περιοχής που απασχολεί μεγάλο αριθμό προσωπικού και συμβάλετε σημαντικά στην καταπολέμηση της ανεργίας. Ποια είναι η δραστηριότητά σας το τελευταίο διάστημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την τελευταία δεκαετία με την οικονομική κρίση η οικοδομική δραστηριότητα έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Τα τελευταία 2-3 χρόνια όμως με την άνθηση των ΑΠΕ-Φ/Β η εταιρεία μας έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτών των δραστηριοτήτων, προσφέροντας προϊόντα όπως έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή υλικά, δομικά προϊόντα για την ολοκλήρωση αυτών των σημαντικών έργων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δραστηριοποιείστε στην παρούσα φάση σε κάποιο έργο ΑΠΕ στην περιοχή; Μπορείτε να μας πείτε πόσο κόσμο απασχολείτε και αν είστε ευχαριστημένοι με τη συνεργασία που έχετε με την εταιρεία/ες που το κατασκευάζει/ουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην παρούσα φάση δραστηριοποιούμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα Φ/Β έργα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα με την εταιρεία JUWI αλλά και σε άλλα μικρότερης έκτασης όπως KIEFFER, ΤΕΡΝΑ, ΜΕΤΚΑ, ΚΤΙΣΤΩΡ,ΔΕΗ, MMS ENERGY, ΚΟΝΤΑΞΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ, ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ, VENTUS ATE, και άλλες. Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ αυτή την στιγμή απασχολεί συνολικά 70 εργαζόμενους, εκ των οποίων άνω του 60% απασχολείται σε ΑΠΕ-Φ/Β έργα. Η συνεργασία μας είναι άψογη και χωρίς προβλήματα.

 ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως βλέπετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη Φ/Β στη Δυτική Μακεδονία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ΑΠΕ είναι μια παγκόσμια αναγκαία πραγματικότητα , η υποστήριξη και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας καθώς και της αγοράς εργασίας είναι απολύτως αναγκαία μετά από την επερχόμενη απολιγνιτοποίηση και την υφιστάμενη πολυετή οικονομική κρίση. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα μετά την παύση λειτουργίας των εργοστασίων-ορυχείων της ΔΕΗ, είναι το καθαρό περιβάλλον, η τεχνογνωσία, και τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε σχέση με την άποψη ότι η άναρχη εγκατάσταση Φ/Β θα αποτρέψει την ανάπτυξη άλλων τομέων της οικονομίας στην Δυτική Μακεδονία όπως ο πρωτογενής τομέας κι ότι δεν αφήνουν θέσεις εργασίας μετά την κατασκευή τους; Ποια είναι η δική σας άποψη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φυσικά και δεν θα μπορούσαμε να κρίνουμε αν είναι άναρχη η εγκατάσταση των ΑΠΕ μιας και ήδη έχουν εγκριθεί και αδειοδοτηθεί αυτές οι Φ/Β εγκαταστάσεις από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες θεωρούμε ότι έχουν λάβει υπόψιν τους την συνύπαρξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τις άλλες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Στις δε αδειοδοτημένες περιοχές δεν υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις αλλά και δεν αποκλείεται η κτηνοτροφική εκμετάλλευση στις εναπομείνασες εκτάσεις περιφερειακά των Φ.Β πάρκων. Σε ότι αφορά το ερώτημα σχετικά με τις θέσεις εργασίας, θεωρούμε δεδομένο ότι με την ολοκλήρωση των έργων θα είναι απαραίτητη η πλήρωση θέσεων εργασίας για τη λειτουργία και συντήρησή τους.