Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 20.00 για

Α. ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων της ¨Εγνατία Οδός Α.Ε.¨ για το θέμα της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού – συζήτηση.

Β. λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού
  2. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού
  3. Ορισμός εκπροσώπου για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού και στο Σχολικό Συμβούλιο Γυμνασίου Βελβεντού
  4. Έγκριση διαγραφής νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού
  5. Έγκριση καταγραφής συνεδρίασης Δημοτικών Συμβουλίων σε ψηφιακά μέσα και απευθείας μετάδοση τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα.
  6. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις

  • Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος (MicrosoftTeams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 19.30:

Κάντε κλικ ΕΔΩ για σύνδεση στη Συνεδρίαση

  • Στην περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στη συνεδρίαση καθώς και την ψήφο σας έως τις 20.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Μαλλού Βάια