Με αυτή τη διαδικασία θα γίνει το άτυπο δημοψήφισμα για το δάσος της Μεσιανής.