Οδός Παύλου Χαρίση στην Κοζάνη. Της ασφάλτου τα μπαλώματα τα βλέπει ο κόσμος και γελά.