Αυτό είναι το πρόγραμμα Ακουλουθιών Μεγάλης Εβδομάδος στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου Κοζάνης.