Οι τρεις μηχανισμοί που σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη της αγοράς εν όψει της ενεργειακής μετάβασης τέθηκαν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης  μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιας για θέματα Ανταγωνισμού Margrethe Vestager.

Σε μια συνάντηση που διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα συζητήθηκαν όλα τα κρίσιμα θέματα της ενεργειακής αγοράς χωρίς ωστόσο να κλείσουν.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η πρόταση της Ελλάδας για την υιοθέτηση Μηχανισμού Στρατηγικής Εφεδρείας για την περίοδο 2021-2023 και σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Vestager και το επιτελείο της αναγνώρισαν την ανάγκη υιοθέτησης ενός τέτοιου Μηχανισμού.

Ωστόσο η ελληνική πλευρά καλείται να διαμορφώσει ένα σχέδιο Μηχανισμού κατά τρόπο που να είναι συμβατός με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε στη συνέχεια να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί χρόνος συζητήσεων και διαπραγματεύσεων έως ότου υλοποιηθεί ο Μηχανισμός.Ο Μηχανισμός Εφεδρείας αφορά την στήριξη για τις λιγντικές μονάδες που θα μείνουν σε λειτουργία και δεν θα κλείσουν για να καλύψουν την ενεργειακή επάρκεια.

Χωρίς νομική βάση το αίτημα για αποζημιώσεις

Επίσης στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκε και το αίτημα που έχει υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση για αποζημίωση προκειμένου να καλυφθούν τα έκτακτα έξοδα που σχετίζονται με την παύση λειτουργίας τεσσάρων λιγνιτικών ορυχείων και αντίστοιχων μονάδων της ΔΕΗ.

Μάλιστα η ΔΕΗ υπολόγιζε ότι θα μπορούσε να λάβει αποζημίωση της τάξης των 300 εκατ ευρώ κάτι το οποίο δεν φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί αφού η απάντηση της κ. Vestager προς τον Έλληνα υπουργό ήταν ξεκάθαρη: «Δεν υπάρχει νομική βάση για την έγκριση του αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης».

Στη συνάντηση τέθηκε ακόμη και ο Μηχανισμός Διαθεσιμότητας Ισχύος (CRM), για τον οποίο ο κ. Σκρέκας υποστήριξε ότι είναι απαραίτητος προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες επενδύσεις για την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου που θα αντικαταστήσουν τις ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες.

Το θέμα θα έχει συνέχεια τον Ιούνιο, αφού η ελληνική πλευρά θα πρέπει να σχεδιάσει τον Μηχανισμό κατά τρόπο που να είναι συμβατός με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και να τον κοινοποιήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού προς έγκριση. Θα απαιτηθεί ένα εύλογο διάστημα κατόπιν αυτών για να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους η διαδικασία σε κοινοτικό επίπεδο.

Μάλιστα οι Κοινοτικοί Κανονισμοί προβλέπουν εξάμηνη δημόσια διαβούλευση επί του προτεινόμενου Μηχανισμού, ώστε να ληφθούν οι επενδυτικές αποφάσεις για τις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

Σύσταση πλαισίου για διαγωνισμούς ΑΠΕ και πράσινα PPAs

Εξάλλου ένα από τα θέματα που συζητήθηκε ήταν και το σχήμα αποζημίωσης των υβριδικών σταθμών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ), ενώ ο κ. Σκρέκας έθεσε το ζήτημα της έγκρισης του νέου σχήματος των διαγωνιστικών διαδικασιών για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την περίοδο 2021-2024, το οποίο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ κατά τουλάχιστον 61% στο ενεργειακό μείγμα της χώρας έως το 2030.

Τέλος σε ότι αφορά τον Μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ και παράλληλα εξασφάλισης χαμηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις μέσω των PPAs, ο κ. Σκρέκας ενημέρωσε την κ. Vestager για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη σύσταση σχετικού πλαισίου.

Όπως τόνισε, η σχετική πρόταση, που θα βασιστεί στις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών, θα κοινοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες στις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες για έγκριση.

www.worldenergynews.gr