Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κοζάνης ανέθεσε στην εταιρεία “ascentiway”, με έδρα την Αθήνα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα δημιουργίας νέου νοσοκομείου, στο πλαίσιο ανασχεδιασμού κι αναβάθμισης των υγειονομικών υπηρεσιών της Δ. Μακεδονίας. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, υπήρχαν τρεις προσφορές εταιρειών με τη πιο συμφέρουσα να είναι της προαναφερόμενης εταιρείας. Η αξία της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών ανέρχεται σε 23.436 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

 

kozan.gr