Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας “ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ” στα Σέρβια Κοζάνης, Γιώργος Μπισιρίτσας, μιλά, στην ΕΡΤ3, για τη σύγχρονη μονάδα βιοαερίου που απέκτησε η οποία θα διαχειρίζεται ετησίως 13.000tn πτηνο-κτηνοτροφικά απόβλητα από την ευρύτερη περιοχή και φυτικά ενσιρώματα.