Με παρέμβασή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιβανό και στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, ο βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης επισήμανε το πρόβλημα με την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε κτηνοτρόφους της περιοχής. Ειδικότερα, στην επιστολή του σημείωσε τα ακόλουθα:

«Όπως είναι γνωστό η Δυτική Μακεδονία αλλά κυρίως η Π.Ε. Κοζάνης, επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία, τόσο σε υγειονομικό επίπεδο, όσο και σε οικονομικό. Ιδιαίτερα μάλιστα κατά την περίοδο από τον Νοέμβριο 2020 μέχρι και τον Μάρτιο 2021στο Νομό Κοζάνης εφαρμόστηκαν αυστηρά περιοριστικά μέτρα που δυσχέραναν την άσκηση δραστηριοτήτων αλλά και καθημερινές λειτουργίες των πολιτών. Δεν επρόκειτο, δηλαδή, για κανονικές συνθήκες και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Όπως ενημερώθηκα, τους καλοκαιρινούς μήνες του 2020 τα κοπάδια αιγοπροβάτων στην περιοχή μας προσβλήθηκαν από τη νόσο του καταρροϊκού πυρετού, με αποτέλεσμα τη μείωση του παραχθέντος γάλακτος σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Δεδομένου ότι κατά τη χρονική περίοδο που έπρεπε να γίνουν οι διορθωτικές καταστάσεις, συνέτρεχαν οι παραπάνω ειδικές συνθήκες λόγω της νόσου του κορωνοϊού, πολλοί κτηνοτρόφοι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως, ώστε να προβούν σε διορθώσεις και ενστάσεις και έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο γάλα.

Αντιλαμβάνεστε ότι για την τοπική αιγοπροβατοτροφία, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα άθροιζε δυσβάσταχτες συνέπειες σε εκείνες από την απώλεια παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου από τη νόσο του καταρροϊκού πυρετού αλλά και εκείνες της πανδημίας, για τους κτηνοτρόφους.

Αντιλαμβανόμενος την ανάγκη τήρησης του ρυθμιστικού πλαισίου, εξαιτίας της συνδρομής των παραπάνω εκτάκτων συνθηκών, παρακαλώ να αναζητηθεί η προσφορότερη τεχνική λύση για τη διευθέτηση του ζητήματος που είναι μείζονος σημασίας για την επιβίωση των κτηνοτρόφων της περιοχής.»