Τετάρτη πρωί 2 Ιουνίου, οι εικόνες ομιλούν από μόνες τους.

Ένα κτήριο που εδώ και πολλά χρόνια μας προκαλεί την αγανάκτηση με την ασχήμια του αλλά παράλληλα μας δείχνει και τον ωχαδερφισμό της τοπικής κοινωνίας που συμπεριφέρεται με μεγάλη δόση κυνισμού.

Δεν μας έφθανε όμως μόνον αυτό!!! Τώρα έχουμε και τους κάδους των απορριμάτων, να είναι μπροστά από το κτήριο – ασχήμια, ανοιχτοί και τα σκουπίδια διασκορπισμένα έξω από αυτούς και όλα αυτά στο κέντρο κέντρο του χωριού.

Να μας χαιρόμαστε!!!

Αλήθεια οι “ταγοί…” οι “μουγκοί…” της εξουσίας που βρίσκονται;

Θεόφιλος Παπαδόπουλος

Δρέπανο, Ιούνιος 21