Στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας επεκτείνει τη δραστηριότητα της η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, που χθες έλαβε 8 Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας, συνολικής ισχύος 950 MW.

Οι μονάδες αποθήκευσης θα είναι απαραίτητες στο νέο ενεργειακό μείγμα που δημιουργείται με τη διείσδυση των ΑΠΕ και την απόσυρση του λιγνίτη.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες, διαμορφώνοντας ένας σύγχρονο, μεγάλο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη.

Σύντομα οι διαγωνισμοί για τα νέα Φ/Β πάρκα σε Δυτ. Μακεδονία και μεγαλόπολη

Σύντομα εξάλλου η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναμένεται να προκηρύξει διαγωνισμούς για την ανάθεση κατασκευής νέων έργων ΑΠΕ, με πρώτο ένα νέο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 65 MW στη Δυτική Μακεδονία.

Το πάρκο εντάσσεται στο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος άνω των 2 GW, με πρώτο μεγάλο ορόσημο την ανάπτυξη δικτύου φωτοβολταϊκών ισχύος άνω των 200 MW στη Δυτική Μακεδονία και ισχύος 50 MW στη Μεγαλόπολη, τις δύο περιοχές απ’ όπου αποσύρονται σταδιακά οι μονάδες παραγωγής λιγνίτη.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα προχώρησε στην ανάθεση του έργου των 50MW στη Μεγαλόπολη στην ΤΕΡΝΑ, το οποίο μάλιστα θα είναι το πρώτο έργο που θα συνάψει διμερές συμβόλαιο πώλησης ρεύματος προς τη μητρική.

Σε ότι αφορά το φωτοβαλταϊκό των 65 MW στη Δυτική Μακεδονία σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το 2023. Ως τόπος εγκατάστασης έχει επιλεγεί η απόθεση του Βόρειου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, μία έκταση, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.050 στρεμμάτων.

Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται στο ηλεκτρικό σύστημα μέσω διασυνδετικών υπόγειων γραμμών Μέσης Τάσης 33kV, οι οποίες θα συνδέουν με τον σταθμό μέσω υπαίθριου υποσταθμού 33/150kV.

Ο σταθμός θα χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά πάνελ διπλής όψεως (bifacial) για αυξημένη δυνατότητα παραγωγής, καθώς με τη συγκεκριμένη τεχνολογία γίνεται δυνατή η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει στην πίσω πλευρά των πάνελ.

www.worldenergynews.gr