Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την Δευτέρα 07-06-2021 κι ώρα 19:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Καθορισμός των τελών άρδευσης, για το έτος 2021 (άρθρο 10 της με αριθμό 566/2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ5ΩΛΠ-1ΔΡ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
    Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

2. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής παιδιών του Δήμου Κοζάνης στις παιδικές κατασκηνώσεις της στέγης παιδιού «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 30 MW και υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/150kV στη θέση “Πτελέα 2 ” της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την CP & MES ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.E.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντ/ρχος Κοζάνης

5. Εξέταση αιτήματος υποβάθμισης πεζοδρομίου της εταιρίας «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Α.Ε.».
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντ/ρχος Κοζάνης

6. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση Ανεμολογικού Ιστού 30m στη θέση “Λιβάδια-Κρανιά”, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7. Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

8. Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Φτάκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

9. Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Πάσχος Καλαμπούκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες
Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση Μελίσσια στο Δ.Δ. Κοίλων, Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την ΛΙΘΟΣ Ι.Κ.E..
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)