Αυτό είναι το πρόγραμμα του συνδυασμού “Επανεκκίνηση Κοζανίτικου ποδοσφαίρου”.