Κύριε Υπουργέ,

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

το παρόν νομοσχέδιο αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας και θέτει διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα. Η κρίση του κορονοϊού είναι δεδομένο αναμφίβολα ότι έπληξε τη δημόσια διοίκηση και την εκπαίδευση και υπήρξε ανάγκη αξιοποίησης πρακτικών, όπως η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση. Η νομοθεσία είναι επίσης ανάγκη να βάλει τους κανόνες αυτής της εξέλιξης για να στηρίξει αποτελεσματικά τις νέες συνθήκες εργασίας.

Εδώ πρέπει να παραδεχθούμε ότι ενώ υστερούσαμε σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, η σημερινή Κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία κάλυψαν το κενό του παρελθόντος και δημιούργησαν άμεσα συνθήκες λειτουργίας και αποτελεσματικότητας.

Το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατάφερε σε λίγο χρόνο να εκσυγχρονίσει το σύνολο των υπηρεσιών της χώρας και να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετηθούν και να ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο λειτούργησε εξίσου αποτελεσματικά στην επίλυση δεκάδων δυσλειτουργιών στη δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση, με την ψήφιση πρόσφατων νομοσχεδίων βάζει σήμερα τους κανόνες για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την εργασία των δημοσίων υπαλλήλων.

Η άσκηση κριτικής από Βουλευτές της μείζονος, κυρίως αντιπολίτευσης, στο παρόν νομοσχέδιο δεν δικαιολογείται, με δεδομένο τη μηδενική προεργασία και πρόβλεψη στον τομέα αυτόν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ λειτουργούσε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και πριν από τον κορονοϊό.

Είναι χρήσιμο και ηθικό να αναγνωρίζουμε τα επιτεύγματα των πολιτικών μας αντιπάλων για να ακουγόμαστε και όταν διαφωνούμε.

Με την τηλεργασία διευκολύνεται ο εργαζόμενος και ενισχύεται η παραγωγικότητα, εξοικονομείται χρόνος και πόροι από τη μείωση λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών. Μειώνονται οι μετακινήσεις, προστατεύεται το περιβάλλον, εξοικονομούνται πόροι και ταυτόχρονα με ταχύτητα μεταφέρεται το παραγόμενο έργο και οι πληροφορίες στις υπηρεσίες και στους πολίτες αντίστοιχα. Εξυπηρετούνται άνθρωποι που δυσκολεύονται στην ισορροπία επαγγέλματος και ιδιωτικής ζωής, μητέρες, άτομα με αναπηρία.

Απαιτείται ωστόσο η δημιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου της τηλεργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες, τόσο σε κανονικές συνθήκες, όσο και σε συνθήκες κρίσης.

Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπονται κοινές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθορίζεται ο οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας, η αρχή ίσης μεταχείρισης των τηλεργαζομένων με τους μη τηλεργαζόμενους υπαλλήλους, ενισχύεται το διευθυντικό δικαίωμα επιλογής του αριθμού των εργαζομένων, ενώ θεσπίζονται κίνητρα για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν, έτσι ώστε αν έχουν ανάγκη από κάποια ευελιξία ωραρίου, να την κάνουν χρήση καταφέρνοντας τον καλύτερο συνδυασμό της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής.

Έμφαση δίνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία διασφαλίζονται με κατάλληλα μέτρα.

Αξίζει να αναφερθούμε στη μέριμνα που λαμβάνεται για περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, οι οποίοι εφόσον είναι εφικτό μπορούν να ζητήσουν να εκτελέσουν την εργασία τους μέσω τηλεργασίας. Ο φορέας είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί το αίτημα, εκτός και αν υπάρχει σοβαρός αιτιολογημένος λόγος απόρριψης.

Επίσης, για να αποφευχθούν αδικίες ή αποξένωση των υπαλλήλων από τους συναδέλφους και την υπηρεσία, μπαίνει χρονικό όριο δυνατότητας τηλεργασίας και είναι ένα τρίμηνο τον χρόνο και μέσα σε αυτό ανώτατο όριο οι σαράντα τέσσερις μέρες, καθώς και το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 25% του συνόλου των υπαλλήλων διεύθυνσης ανά τρίμηνο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω τα λόγια του Υπουργού κ. Βορίδη ότι:

«οι επαναστάσεις στην εργασία έχουν γίνει μέσα από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, γέννησαν πολιτικά ζητήματα, κοινωνικές αναδιατάξεις και ναι, η ψηφιοποίηση είναι μια βαθιά πολιτική επιλογή, την αξία της οποίας όλοι λίγο πολύ αναγνωρίζουν, αλλά η Νέα Δημοκρατία την κάνει πράξη και θέτει τους κανόνες αυτής της εξέλιξης με το παρόν προς ψήφιση σχέδιο νόμου»,

το οποίο

καλώ όλους να υπερψηφίσουμε,

γιατί είναι κρίσιμο και αναγκαίο για μια σύγχρονη Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

11/06/2021

Παρασκευή Βρυζίδου

Βουλευτής Ν. Κοζάνης_Νέα Δημοκρατία