Το κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας  Δ. Μακεδονίας έχει ένα ακάλυπτο χώρο. Εδώ και  χρόνια,  χειμώνα –καλοκαίρι,   υπάλληλοι  των φορέων αυτών  βλέπουν στον ακάλυπτο χώρο περιττώματα (κουτσουλιές)  των  περιστεριών και ψόφια περιστέρια. Με την πρόσφατη βροχή  της Δευτέρας το κακό παράγινε.  Δημιουργήθηκε μια λίμνη λυμάτων με τη δυσοσμία να είναι εντονότερη από ποτέ.. Οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές: