Προκήρυξη θέσεων από τον ΕΛΓΑ – 3 θέσεις Διοικητικών – Γραμματέων στο υποκατάστημα της Κοζάνης (8μηνα).