Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Παράρτημα ΔΕΗ ΣΟΧ

Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΑΗΣ, ΥΗΣ, ΤΣΠ

Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ

Αίτηση ΣΟΧ ΔΕΗ

Αίτηση ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΑΗΣ, ΥΗΣ, ΤΣΠ

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 17/6/2021 έως και Σάββατο 26/6/2021