Η Σέλιτσα, ένα σημαντικό κεφαλοχώρι με ιστορία πολλών αιώνων συμμετείχε ενεργά στον αγώνα της απελευθέρωσης του γένους του 1821.
Προηγήθηκε η πνευματική και ηθική προετοιμασία του αγώνα, με τη διάδοση του επαναστατικού πνεύματος του Ρήγα.
Παληκάρια πήγαν να πολεμήσουν στην Κασσάνδρα και στη Νάουσα. Μετά το τέλος της εξέγερσης στη Μακεδονία, συνέχισαν σε πολλά μέτωπα της επαναστατημένης Ελλάδας σε όλη την διάρκεια του αγώνα.
Παράλληλα η Σέλιτσα υπέστη πολλές λεηλασίες και καταστροφές ως αντίποινα.

Πριν και μετά όμως, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα παρατηρείται αξιοσημείωτη δραστηριότητα στα Γραμματα, στις Τεχνες και το Εμπόριο, ως αποτέλεσμα του κλίματος που δημιουργήθηκε σε έναν αμιγώς ελληνικό χώρο.
Πολλές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο στην Εράτυρα, ώστε να τιμήσουμε και να αναδείξουμε την συμβολή της Σέλιτσας στον αγώνα του έθνους:

• Ερευνα-Ιστορικές πληροφορίες, απο πηγές, για την περίοδο 1821-1830, με αναγωγές σε ολόκληρο το πρώτο μισό του 19ου αι.
• Η Παιδεία στην Σέλιτσα. Η λειτουργία των Σχολείων.
• Ζωγράφοι – αγιογράφοι εκ Σελίτσης, μια ξεχωριστή «Σχολή», που αφησε το αποτύπωμα της με αξιόλογα έργα σε όλη την Μακεδονία.
• Ο περικαλής ναός του Αγ.Γεωργίου,αλλά και του Αγ. Νικάνορα και των Ταξιαρχών, μοναδικά δείγματα εκείνης της εποχής.
• Εκθεση κειμηλίων αυτής της εποχής – “απο το σεντούκι της γιαγιάς”.
• Τραγούδια και μουσική της εποχής και της περιοχής.
• Τραγούδια ηρωικά, μεταφρασμένα και στην αγγλική γλώσσα ως προσφορά για τον απόδημο ελληνισμό δεύτερης και τρίτης γενιάς.
• Ιστορικές διαδρομές, δρόμοι με ιστορία.

Τιμή που οφείλουμε στους προγόνους μας οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού του 2021.

γβ