Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι  για το έργο: «Νότιος άξονας παραλίμνιας χάραξηςΠαράκαμψη Γουλών» στο πλαίσιο του έργου Μελέτες οδοποιίας οδικού δικτύου Ν. Κοζάνης,  και συγκεκριμένα για το τμήμα της παράκαμψης Γουλών μήκους 2,8 km, που αποτελούν τα πρώτα 2,8 km της συνολικής μελέτης οδοποιίας του έργουΝότιος άξονας παραλίμνιας χάραξης).

Ηπαραλίμνια χάραξη η οποία χωροθετείται στο νότιο τμήμα του νομού Κοζάνης, θα αποτελέσει την οδό που θα περικλείει την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου και θα συνεισφέρει στην τουριστική αξιοποίηση όλων των περιοχών, η οποία σε συνδυασμό με τη μελέτη της Περιφέρειας «Κοζάνη Ρύμνιο Τριγωνικό» θα βελτιώσει γενικότερα τις συνθήκες σύνδεσης της πόλης της Κοζάνης με όλες τις περιοχές που βρίσκονται στα όρια της λίμνης

Στο υπό μελέτη Νότιο τμήμα της Παραλίμνιας χάραξης εξετάστηκαν,, τρεις προτεινόμενες λύσεις/ χαράξεις και κατόπιν συσκέψεων με φορείς της περιοχής, επιλέχθηκε η τρίτη λύση, που αποτελεί και την πλησιέστερη στη λίμνη χάραξη. Από την τρίτη λύση  αποφασίστηκε η μελέτη των πρώτων 2,8 km, τα οποία αποτελούν την παράκαμψη Γουλών.

kozan.gr