Αριθμός ενεργών κρουσμάτων, σε επίπεδο Δ. Μακεδονίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, τις τελευταίες 14 ημέρες