Ενημερωτική συνάντηση συνδιοργάνωσε, την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00 στον αύλειο χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης, το γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Μ.) με θέμα τον απολογισμό έργων και δράσεων του 1ου εξαμήνου 2021

Στον απολογισμό παρουσιάστηκαν:

1. η πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 2014-2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020), καθώς και της πορείας σχεδιασμού του Ε.Π. Π.Δ.Μ. 2021-2027

2. η παρουσίαση των έργων και των δράσεων της Π.Ε Κοζάνης

3. ο συνοπτικός απολογισμός των έργων και δράσεων των Διευθύνσεων της Π.Ε Κοζάνης