Μια νέα μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης ετοιμάζεται στα Κοίλα Κοζάνης. Την επένδυση αναπτύσσει η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «Νεφρός Κοζάνης», που ιδρύθηκε τον 28 Αυγούστου 2020 και θα παρέχει ενδο-νοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας και γενικότερα υπηρεσίες ειδικότητας Νεφρολογίας.  Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, το κτήριο αναμένεται να είναι έτοιμο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.