Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ