Μήνυμα από το 112 δέχτηκαν στο κινητό τους και οι πολίτες της Δ. Μακεδονίας.