Συναυλία με τον “εισβολέα” ετοιμάζει στις 4/9 στη Λίμνη Πολυφύτου ο Δήμος Σερβίων.