Η διοίκηση του νοσοκομείου μας μετά από την αγαστή συνεργασία με την 3η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει την έγκριση προκήρυξης για την πρόσληψη τεσσάρων μονίμων γιατρών με τις παρακάτω ειδικότητες :
1. Δύο θέσεις αναισθησιολογίας με το βαθμό του διευθυντή
2. Μία θέση εσωτερικής παθολογίας με τον βαθμό επιμελητή Α’
3. Μία θέση εσωτερικής παθολογίας με τον βαθμό επιμελητή Β’.
#Συνεχίζουμε_Διεκδικούμε_Αξιολογούμαστε!