Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με Δημόσιο Πανεπιστήμιο προχωρά υλοποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Ετερότητα- Αποδοχή-Ένταξη και Σχολείο) ετήσιας εξειδίκευσης 400 ωρών (9μηνης διάρκειας).

Είναι πιθανόν σε σύντομο χρονικό διάστημα το ΆΝΟΙΓΜΑ των Πινάκων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καθώς εδώ και καιρό επιδιώκεται από Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α΄ Βαθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή Νομικού και εξωδικαστικές παρεμβάσεις η κάλυψη λειτουργικών αναγκών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με το Διορισμό εξειδικευμένου προσωπικού.

Στόχος λοιπόν με τη συγκεκριμένη κατάρτιση είναι η βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι.

Η ισχύουσα ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ είναι η εξής:

  • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:

  • ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)

  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)

  • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 Άρθρο 58, παρ. 4)

  • 0,5 ΩΣ 1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24,περ. δ (ββ)

  • 10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

Κόστος: 300 € Προκαταβολή :50€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε δόσεις

Πληροφορίες- Εγγραφές: Πάτρα Κατερίνα : 6987672869