Κύριε Aντιπεριφερειάρχη με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε αγροτικές καλλιέργειες δενδρώδης κηπευτικών αλλά και μελισσοκομικών προϊόντων εξαιτίας του υπερπληθυσμού τόσο των αγριόχοιρων όσο και των αρκούδων.

Οι πληγέντες από τις ακραίες καιρικές συνθήκες παραγωγοί μας έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτό που αναδεικνύετε σε πολύ σοβαρό πρόβλημα λόγω του υπερπληθυσμού καθώς και τη μη ικανότητα από πολλούς συναδέλφους παραγώγων να καλύψουν τη δαπάνη για ηλεκτροφόρα αυτόνομη εγκατάσταση, όπου αυτό είναι εφικτό. Απευθυνθήκαμε στις οργανώσεις προστασίας άγριας πανίδας και μυς απάντησαν ότι είναι αδύνατον την παρούσα χρονική στιγμή να συνδράμουν με την παροχή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης λόγω μεγάλης ζήτησης και εξάντλησης του αποθέματος τους.

Για αυτό τον λόγο απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να βρεθεί άμεσα αν αυτό είναι δυνατό μια λύση έτσι ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε ότι μπορούμε από την φετινή χρόνια και να μην έχουμε άλλες απώλειες τόσο στην φυτική όσο και στην κτηνοτροφική παράγωγη. Είμαστε στη διάθεση σας για την κατάθεση προτάσεων ώστε να συνδράμουμε και εμείς στην εύρεση λύσης.