Ανάμεσα στα 170 τμήματα ΤΕΙ της χώρας υπάρχουν ορισμένα τα οποία πολύ συχνά δεν επιλέγονται από τους υποψηφίους παρά το γεγονός ότι οδηγούν σε περιζήτητες ειδικότητες. Εξετάζοντας, λοιπόν, στο 2ο επιστημονικό πεδίο τα συγκεκριμένα δεδομένα, μπορούμε να εντοπίσουμε τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία αποτελούν έξυπνες επιλογές, καθώς συχνά δεν χρειάζονται υψηλές βαθμολογίες εισαγωγής:

Τμήματα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (βάσεις 2016: 10.555 Πειραιά, 10.603 Σίνδος, 5.802 Χαλκίδα): Πρόκειται για 3 τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι ασχολούνται με τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την αξιολόγηση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ο Μηχανικός Αυτοματισμού μπορεί να απασχοληθεί με τις εφαρμογές του αυτοματισμού στη σταθερή & κινητή τηλεφωνία, στα ενεργειακά συστήματα, στα γεωργικά συστήματα -κτηνοτροφική και πτηνοτροφική παραγωγή, μονάδες καθαρισμού υγρών και στερεών λυμάτων-, στις κτιριακές εγκαταστάσεις -έλεγχος θέρμανσης, ψύξης, μεταφοράς δεδομένων- αλλά και στην ιατρική τεχνολογία -χειρουργική τεχνολογία, βιοπληροφορική- και τη βιομηχανική πληροφορική. Πρόκειται για γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά ο πτυχιούχος, οι οποίες εφαρμόζονται σε μια ευρεία γκάμα περιοχών και γι’ αυτό το λόγο οι προοπτικές απασχόλησης είναι εξαιρετικά καλές. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι των τμημάτων εντάσσονται  στον Κλάδο ΠΕ20, Πληροφορικής ΤΕ και μπορούν να διδάξουν σχετικά μαθήματα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τμήματα αυτά έχει κανείς πρόσβαση και από το 5ο επιστημονικό πεδίο.

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ (βάση 2016: 5.998): Είναι το μοναδικό τμήμα που ασχολείται με το γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού και της τεχνογνωσίας του ξύλου και του επίπλου. Βρίσκεται στην Καρδίτσα και οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος έχουν πολύ καλή απορρόφηση στην ελληνική και κυπριακή αγορά του κλάδου ξύλου και επίπλου. Οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εργαστούν ως σχεδιαστές επίπλων, ως τεχνολόγοι ξύλου και τεχνολόγοι παραγωγής επίπλων.

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας (βάση 2016: 3.021): Στο Ρέθυμνο, στο συγκεκριμένο τμήμα μπορεί κανείς να ασχοληθεί με την εφαρμογή της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας αναφορικά με τον ήχο και την μουσική πληροφορία όπως και την επιστήμη και την τεχνολογία της ακουστικής. Ο απόφοιτος Τεχνολόγος Μηχανικός Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά στο χώρο της μουσικής τεχνολογίας, της μηχανικής ήχου & ηχοληψίας αλλά και στο χώρο των έργων ακουστικής για την ακουστική βελτίωση συνθηκών ηχογραφήσεων, εκδηλώσεων και παραστάσεων, την ακουστική ανάλυση, την ηχοαπορρόφηση και την ακουστική βελτίωση χώρων. Παράλληλα, μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός της βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεόρασης στις σχετικές ειδικότητες κάποιες από τις οποίες είναι αυτές του ηχολήπτη, του τεχνικού μίξης ήχου, του σχεδιαστή ήχου, του τεχνικού ειδικών ηχητικών εφέ με χρήση Η/Υ.

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ (βάση 2016: 11.154): Είναι ένα και μοναδικό τμήμα στην Αθήνα, το οποίο φέτος θα έχει μόλις 100 εισακτέους. Ο απόφοιτος του τμήματος είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών καθώς και με την εμπορία, τη συντήρηση αλλά και την επισκευή ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας. Η πρόσβαση στο τμήμα είναι εφικτή, σύμφωνα με τη νέα κατανομή των τμημάτων στα επιστημονικά πεδία (ΦΕΚ 2744, τ.Β, 31.8.2016), και από το 3ο επιστημονικό πεδίο.

Τα προαναφερθέντα τμήματα καταδεικνύουν τις πολυποίκιλες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές που παρέχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι υψίστης σημασίας η έγκυρη εκπαιδευτική πληροφόρηση. Αυτή σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου (ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά, ικανότητες, αξίες) όπως και τις τάσεις της αγοράς εργασίας αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο κάθε νέος να είναι σε θέση να σχεδιάσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του σταδιοδρομία.