Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, που έγινε την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για την προσωρινή στέγαση του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Σταθμού Βελβεντού.
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Βελβεντού.
  3. Γ΄Κατανομή ΚΑΠ έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού.
  4. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο με κωδικό ΠΔΕ-ΣΑΕ: 2001ΣΕ05500002 ΤΟΥ Π.Δ.Ε (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
  5. Ορισμός εκπροσώπων στο Σχολικό Συμβούλιο του 1ου Νηπιαγωγείου Βελβεντού – Μελά