Κέντρο Ξένων Γλωσσών🔹AVENTURA
🔹Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσικά
🔹Μαθήματα διαζώσης & via zoom
🔹www.aventurakozani.edu.gr  Tel. 2461042111
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο :

shorturl.at/bsGNS