Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της σύμπραξης της εταιρίας SERTECH E.E και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 85η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η σύμπραξη  παρουσίασε σε πλήθος επισκεπτών αλλά και επενδυτών από όλη την χώρα έναν έξυπνο κάδο απορριμμάτων  στο πλαίσιο του έργου “Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά-SMARTBIN”, κωδικός Τ1ΕΔΚ-01864, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο έξυπνος κάδος έχει μοναδικά χαρακτηριστικά (οικολογικός, άκαυστος, ανθεκτικός, ελαφρύς, έξυπνος, σύγχρονος) και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της ενημέρωσης ως προς την καθημερινή πληρότητα των σκουπιδιών και την καταγραφή των κάδων, αξιοποιώντας την περιοχή του διαδικτύου των αντικειμένων (Internet of Things). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Δρ. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος και Υπεύθυνος του Έργου ο Δρ. Δασυγένης Μηνάς. Η πρόταση στηρίχτηκε σε εφεύρεση του κ. Λιάνα Χάρη.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας SERTECH κ. Παπάς Σωτήριος δήλωσε : “Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την συνεργασία μου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα χαρούμενος που αξιοποιώντας το πρόγραμμα με τον καλύτερο τρόπο παρουσιάζουμε σήμερα ένα καινοτόμο τελικό προϊόν. Τα μηνύματα που λάβαμε αυτές τις ημέρες από τους ενδιαφερόμενους είναι πολύ ενθαρρυντικά και η  εταιρία θα επενδύσει στην προώθηση του έξυπνου κάδου. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια καλή πρακτική προώθησης της καινοτομίας μέσω της σύμπραξης ερευνητικών φορέων και επιχειρηματικής κοινότητας. Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο Κοζάνης για την φιλοξενία στο Περίπτερο του “.