Οι «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» και ο ΣΕΦΠΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθενται να διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας υποσταθμών, ώστε να ενταχθούν σε αυτούς οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους ο ΔΕΔΔΗΕ δήλωσε αδυναμία σύνδεσης στο δίκτυό του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση για σύνδεση στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και έλαβαν ως απάντηση «αδυναμία σύνδεσης» από τον ΔΕΔΔΗΕ, να επικοι-νωνήσουν στο τηλ 2461040715 και να στείλουν στο mail: [email protected] την απαντητική επιστολή του ΔΕΔΔΗΕ (αδυναμία σύνδεσης) και τηλέφωνα επικοινωνίας, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας υποσταθμών από τις «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» και από τον ΣΕΦΠΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Πληροφορίες τηλ. 2461040715 ώρες 10:00-14:00 Δευτ.-Παρ. από 3/10 έως 30/10/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σιαμπανόπουλος Αντώνιος

2. Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος

3. Ασλανίδης Γεώργιος

4. Ζυγούρης Φώτης

5. Πασχαλίδης Κων/νος