Ανακοίνωση ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κοζάνης για τις κάρτες πρόνοιας .