Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την υποβολή ηλεκτρονικής υπογραφής με την οποία στηρίζετε τις δράσεις (νομικές, ενημερωτικές κ.ά.) της Πρωτοβουλίας, με στόχο την αποτροπή της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης ΑΠΕ στον ορεινό όγκο των Πιερίων: