Τοποθετήθηκαν παραβάν στο κολυμβητήριο του Λιαπείου στα Κοίλα Κοζάνης προκειμένου να αλλάζουν εκεί οι χρήστες της εν λόγω αθλητικής υποδομής ώστε να τηρούνται, βάσει ΚΥΑ, όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασία.