Συναυλία για τα ελευθέρια της Πτολεμαίδας την Κυριακή 17 Οκτωβρίου.