Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 4.848.231,43, η πρόταση/πράξη που αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Κερασιάς, Αιανής, Καισαρειάς, Κήπου, Άνω Κώμης, Σπάρτου και Κρόκου του Δήμου Κοζάνης. Η πράξη χωρίζεται στα παρακάτω 4 υποέργα:

Υποέργο 1: Βελτίωση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μηλιάς Καισαρειάς του Δήμου Κοζάνης από πηγές Μηλιάς. Το έργο αφορά την κατασκευή νέας και την ανακατασκευή των υφιστάμενων υδρομαστεύσεων πηγών Μηλιάς και την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας και των συνοδών φρεατίων και διατάξεων από τις πηγές Μηλιάς προς την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης οικισμού Κάτω Κώμης το νέο προς κατασκευή αντλιοστάσιο Κάτω Κώμης, την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης Καισαρειάς – Κήπου, το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κρόκου στην περιοχή Ανω Κώμης καθώς και όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου ι συνολικού μήκους 9.245 μ. και όλα τα απαραίτητα φρεάτια διακλάδωσης, εκκένωσης και εξαερισμού του δικτύου για την άριστη λειτουργία του.


Υποέργο 2: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Σπάρτου Δήμου Κοζάνης. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Σπάρτου από το αντλιοστάσιο Κήπου – Καισαρείας με σωλήνες 3ης γενιάς, συνολικού μήκους 2.600 m με όλα τα απαραίτητα φρεάτια. Την εγκατάσταση δύο αντλητικών συγκροτημάτων με τον αντίστοιχο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στο αντλιοστάσιο Κήπου – Καισαρείας για την αυτόνομη υδροδότηση του οικισμού Σπάρτου, καθώς και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στην υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του νέου δικτύου


Υποέργο 3: Βελτίωση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αιανής, Κερασιάς και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Κερασιάς και Αιανής του Δήμου Κοζάνης από το φρεάτιο συγκέντρωσης των πηγών της Ροδιανής. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου συνολικού μήκους 11.250 μ., την κατασκευή νέας δεξαμενής Αγίας Παρασκευής χωρητικότητας 150 m3 με τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό καθώς και ανακαίνιση και νέο Η/Μ εξοπλισμό στις υφιστάμενες δεξαμενές Αιανής και Κερασιάς. Στην κατασκευή περιλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα φρεάτια διακλάδωσης, εκκένωσης και εξαερισμού του δικτύου για την άριστη λειτουργία του.

Υποέργο 4: Ανακατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστασίου ύδρευσης Κοινότητας Κρόκου Δήμου Κοζάνης. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Κρόκου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου συνολικού μήκους 3.160 μ.  και όλα τα απαραίτητα φρεάτια διακλάδωσης, εκκένωσης και εξαερισμού του δικτύου για την άριστη λειτουργία του καθώς και την κατασκευή νέου αντλιοστασίου ύδρευσης με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.