Πτώση δέντρου στην οδό Μεταμορφώσεως στην Κοζάνη, λίγο πιο κάτω από το πρώην ξενοδοχείο Ξενία.