Δεν ξέρω πως έπεσαν και ποιος ευθύνεται γι’ αυτό πάντως εδώ κι ώρες επί της οδού Τσιμηνάκη στην Κοζάνη είναι πεσμένος κάδος και δέντρο.