Η Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης στα πλαίσια της συμπληρώσεως 200 ετών από του Εθνικοθρησκευτικού Αγώνος διοργανώνει εκδήλωση αφορώσα στην δράση του ευπατρίδου Γεωργίου Παπαζώλη του Σιατιστέως αναφορικά με την προετοιμασία του δούλου Γένους για την Παλιγγενεσία του 1821.

 

Ὁ σύνδεσμος τῆς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεως εἶναι ὁ κάτωθι: