Εκ μέρους των κατοίκων του Δημοτικού Διαμερίσματος Αυλών και από εμένα προσωπικά, θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς τον Αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Τσιούμαρη για την μεγάλη του συμβολή και βοήθεια που μας παρείχε, για την κατασκευή του Μνημείου Πεσόντων ΤΚ Αυλών.

Με τιμή
Σοφία Νικολαίδου
Πρόεδρος Δ.Δ Αυλών