Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση  που  θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την 20η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2022.
 2. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021
 4. Έγκριση μελέτης βελτίωσης υφιστάμενης συμβολής αγροτικής οδού, επί της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο. 3), ένα (1) χλμ. πριν την είσοδο των Σερβίων, για την έγκριση «Εισόδου – Εξόδου οχημάτων», της Υπεραγοράς Τροφίμων “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 5. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση των ορίων του οικισμού Νεράιδας Δήμου Σερβίων.
 6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το θέμα των Δημοτικών σφαγείων.
 7. Περί βραχυχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών αγροτεμαχίων στους Οικισμούς Φρουρίου και Λαζαράδων.
 8. Περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης του αριθ, 96 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 12.750 τ.μ στη θέση «Βαθύλλακος» του πρώτου αναδασμού αγροκτήματος  Κοινότητας Πλατ/τος για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
 9. Παραχώρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Ιμέρων στο Μορφωτικό Σύλλογο Ιμέρων «Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ»
 10. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού, της επιχείρησης ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.
 11. Γνωμοδότηση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δημόσιας και Μη Δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2022.
 12. Τροποποίηση της αρίθμ. 49/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.
 13. Περί εκμίσθωσης κυλικείου παιδικής χαράς επί της οδού Καρατάσου στα Σέρβια.
 14. Περί ανοίγματος λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα για την πάγια προκαταβολή του Δήμου Σερβίων.

Η όλη διαδικασία ισχύει κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ